torsdag 3 april 2008

Farväl Mikael

Jag har under en längre tid följt Mikaels Blogg UUAA Radio och jag känner en tomhet efter hans bortgång. Även om jag inte kände Mikael personligen så har han ändå påverkat mitt sätt att tänka och förstå den värld jag lever i. Jag känner tacksamhet för att jag fick ta en del av Mikaels tankar och för hans engagemang för att upplysa människor om sanningen.

Vila i frid.